بسته بندی و ارسال ریشه اماده

سلام برای ترمیم ریشه فرش ماشینی و دست بافت فرش خود را نیاز نیست به قالیشویی ببرید. با خرید ریشه از ما براحتی خود شما ریشه را به فرش بدوزید . شما میتوانید محصولات ریشه را به سلیقه و نوع فرشتان انتخاب کنید . ریشه های ما در طرح و رنگ های  مختلف بسته به […]

کلیپ نصب ریشه فرش ماشینی

سلام برای ترمیم ریشه فرش ماشینی و دست بافت فرش خود را نیاز نیست به قالیشویی ببرید. با خرید ریشه از ما براحتی خود شما ریشه را به فرش بدوزید. شما می توانبد محصولات ریشه را بسته به سلیقه و نوع فرشتان انتخاب کنید .

ریشه فرش

یک نیاز در حوضه فرش و محصولات فرش چند وقتی هست که ما را به فکر داشته با پیگیری در بازار و بررسی کردن در بین خانواده ها به این نتیجه رسیده بعضی فرش ها بر اثر گذشت زمان خود بخود یا در قالیشویی هنگام شستن ریشه فرش پاره و فرسوده میشود که اکثر مردم […]