لفافه دوزی چیست؟

فرش یکی از مهمترین تجهیزات گاها تزیینی است که ازقدیم ایام در خانه های ایرانی از آن استفاده می شود. در حال حاضر با توجه به گرانی انواع فرش ها مراقبت و نگهداری از آنها بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در صورت عدم مراقبت اصولی از فرش ، با گذشت زمان شاهد […]